U bevindt zich > home > rebo voorgesteld NL   FR   EN
 
VLAAMSE REIZIGERSBOND vzw
p.a. Molenweg 42
1640 Sint-Genesius-Rode
reizigersbond@telenet.be

Mondige Reizigers hebben behoefte aan een Reizigersbond

Er is een enorme vooruitgang geboekt op het gebied van mobiliteit de laatste eeuw en zeker ook op het vlak van openbaar vervoer. Als je bedenkt hoe ooit een tram door de velden reed en in elk dorpje even stopte om aan de grootste verplaatsingsbehoeften te voldoen van de inwoners. Toen was er weinig andere keuze om je te verplaatsen en was de tram dikwijls een welgekomen vervoermiddel.

Vandaag ligt de bal helemaal anders, nu moeten de openbaarvervoerbedrijven “klanten” proberen te overtuigen om mee te rijden met hun bussen, trams of metro en dit kan alleen met “kwaliteit” te bieden. Deze kwaliteit is enorm verbeterd in loop van de laatste eeuw en zeker de jongste jaren, maar dit betekent nog steeds niet dat alles naar behoren  verloopt.

Vandaar dat de vzw Vlaamse Reizigersbond reden van bestaan heeft om te blijven zorgen dat het openbaar vervoer beter wordt op alle mogelijke terreinen. En vandaag de dag is dit vooral nodig om mensen die het moeilijk hebben om zich te verplaatsen, een vlottere toegang te geven tot dit openbaar vervoer, zonder natuurlijk de doorsneereiziger te vergeten.

Met deze gedachte gaat de vzw Vlaamse Reizigersbond het beleid op alle niveaus (Vlaanderen, Brussel, België, Europa) volgen en proberen te beïnvloeden wanneer het nodig is. Een taak die niet altijd even gemakkelijk is, maar als vrijwilligers kunnen wij toch ons steentje bijdragen. Ons verenigingsbestuur en onze actieve ledenkring telt mensen die al jaren onbaatzuchtig in de weer zijn voor beter en toegankelijk openbaar vervoer voor iedereen.

Indien je ook wilt meewerken met onze vzw, kun je ons bereiken via het mailadres, per telefoon of op het gewone postadres.

Het bestuur van vzw Vlaamse Reizigersbond

Hoe lid worden van de Vlaamse Reizigersbond vzw?

De Vlaamse Reizigersbond (REBO) vzw:

- organiseert toeristische excursies, begeleide wandelingen en terreinbezoeken;

- organiseert werkgroepbijeenkomsten over openbaarvervoerthema's;

- publiceert standpunten over het openbaar vervoer in eigen land;

- maakt interessante ontwikkelingen inzake openbaar vervoer in en buiten België bekend, zowel in vakbladen als op de REBO-website;

- verspreidt praktische informatie over het gebruik van het openbaar vervoer in steden en regio's buiten België;

- behartigt collectieve reizigersbelangen bij de beleidsmensen, de verkozenen en de vervoerbedrijven, en dit via rechtstreekse contacten en overleg, advies in klankbordgroepen en adviesraden, officiële bezwaarschriften en briefwisseling;

- neemt actief deel aan de werking van de Europese federatie van reizigersverenigingen (EPF);

- promoot maximale toegankelijkheid van het openbaar vervoer in al zijn aspecten, met bijzondere aandacht voor de reizigers met een handicap.

Leden worden persoonlijk op de hoogte gehouden van initiatieven die hen kunnen interesseren.

De REBO-werking steunt op gemotiveerde vrijwilligers. Uw morele en financiële steun wordt op prijs gesteld.

Het jaarlijkse lidgeld bedraagt 3,00 euro, over te schrijven op rekening BE19 0015 9819 2612 ten name van Vlaamse Reizigersbond vzw, Molenweg 42, B-1640 Sint-Genesius-Rode.