U bevindt zich > home > werkgroep toegankelijkheid > overzicht activiteiten Werkgroep Toegankelijkheid Rebo NL   FR   EN
 

De Vlaamse Reizigersbond (REBO) vzw komt op voor uitstekend toegankelijke treinen, trams, bussen, stations en haltes. Dit is voor iedereen een goede zaak, ook voor reizigers zonder handicap. Dag in dag uit is REBO vzw hiervoor in de weer.

 • Bij de Spoorwegen (NMBS)
   - De Werkgroep Toegankelijkheid van REBO pleit voor een soepele regeling om begeleiding voor reizigers met een handicap te reserveren in de stations
  - Op de onbemenste stopplaatsen is een alarm- en informatiezuil ("praatpaal") wenselijk, zoals aanwezig op vele onbewaakte stopplaatsen in Duitsland
  -.Het vernieuwde station Gent-Dampoort werd doorgelicht. Verschillende tekortkomingen werden aangeduid

 • De Lijn
  Bij De Lijn gaf REBO advies over de geplande auditieve- en visuele halte-aankondiging op de autobussen. REBO nam actief deel aan een testrit te Mechelen.
  Voor het automatisch aankondigen van de haltes op de Gentse trams wordt gevraagd om altijd de standaardtaal te gebruiken, tijdens de Gentse Feesten mag dit aangevuld - maar niet vervangen - door het lokale dialect.
  Op sommige bussen in Antwerpen valt de haltebel niet te horen, ook dit wordt aangeklaagd.
  De lopende herinrichting van de Gentse centrumpleinen (omgeving Korenmarkt) is op zich een prima zaak. Het verdwijnen van de centrale halteplaats op de Korenmarkt en de verspreiding van de haltes van de drukke tramlijn 1 in diverse straten is geen goede zaak. REBO diende een gestoffeerd bezwaarschrift in, met het oog op een betere herinrichting.
  Ook de plannen voor herinrichting van de Elisabethlaan en Kortrijksesteenweg (route tramlijn tussen Sint-Pietersstation en kleine stadsring) werden grondig bekeken. In brieven aan het stadsbestuur en in een bezwaarschrift wordt o.a. een beveiligde voetgangersoversteek aan de halte Van Nassaustraat bepleit.
  Bij het provinciebestuur Oost-Vlaanderen werd de ondermaatse toegankelijkheid van de heringerichte bushalten "Heernisplein" en "Banierstraat" op de Dendermondsesteenweg te Gent aangeklaagd.
  In de Raad van Advies Oost-Vlaanderen kaart de afgevaardigde van "Senioren en Verkeer" thema's aan die REBO aanbrengt, zoals het knielen van autobussen aan de halteplaatsen, het aanpassen van trottoirs op halteplaatsen, enz.

 • MIVB
  Bij het Brusselse vervoerbedrijf MIVB bepleitte REBO vlotte toegankelijkheid ter hoogte van de geplande toegangspoortjes tot de (pre)metro, in het bijzonder voor rolstoelers en blinden. REBO vraagt ook dat de contactloze MOBIB-kaart kosteloos aan alle houders van een 65+ pas wordt bezorgd, zodat de (pre)metro voor deze reizigers kosteloos toegankelijk blijft, ook na het in gebruik nemen van de toegangspoortjes.
  (Bij "beleidswerkgroep" ?)
  Aan de politieke partijen bezorgde REBO eind februari 2009 een uitgebreide eisenbundel. Het behoud van het huidige aanbodsniveau van De Lijn is een minimum. Ook pleit REBO voor het toepassen van een speciale "Kasselse" boordsteen om de afstand tussen busvloer en trottoir zo klein mogelijk te houden.

Gent, 9 maart 2009

Firmin CRIEL
voorzitter Werkgroep Toegankelijkheid