U bevindt zich > home > Gent KOBRA-project: REBO-aandachtspunten opgenomen in vergunningsbesluit NL   FR   EN
 

Gent KOBRA-project: REBO-aandachtspunten opgenomen in vergunningsbesluit

Foto - Simulatie van wat de Korenmarkt zal worden

Simulatie van wat de Korenmarkt zal worden

In Gent loopt tot 2012 de heraanleg van de centrumpleinen Korenmarkt, Braunplein, Belfortstraat en omgeving (het KoBraproject). De tramhalte Korenmarkt verhuist naar de omliggende straten. Tijdens het openbaar onderzoek keek REBO de plannen in en diende een bezwaarschrift in. Op 24 februari werd de stedenbouwkundige vergunning verleend. Diverse REBO-aandachtspunten werden als aandachtspunt in het vergunningsbesluit opgenomen, wij citeren:

  • "Het voorstel om de "Kasselse" boordsteen (die naadloos aansluit bij tram- en busvloer, nvdr) in te passen in het ontwerp zal zeker onderzocht worden"
  • De REBO-voorstellen om de halten uit te rusten met leunplaatsen, de geplande luifels (overkapping boven halteplaats) te verlengen tot de volledige haltelengte en te voorzien in een comfortabele en veilige wachtruimte in de geplande Lijnwinkel in de Cataloniëstraat, worden "als aandachtspunt opgenomen"
  • de door REBO gevraagde integrale toegankelijkheid "wordt verder bekeken in functie van het uitvoeringsdossier"
  • de gevraagde verbreding van de trottoirs in de Sint-Niklaasstraat tot de Bennesteeg "wordt bekeken bij het uitvoeringsdossier voor zover dit technisch mogelijk is"

Met de door REBO geopperde mogelijkheid dat De Lijn, op termijn, langere trams zou kunnen moeten inzetten, zal "waar ruimtelijk en technisch mogelijk nu reeds rekening mee worden gehouden".

Ook de doorgangsruimte ter hoogte van de terrassen en de plaatsing van blikvangers op het openbaar domein worden als aandachtspunten opgenomen.

Info over KoBra: www.gent.be/kobra    kobra@gent.be     09 210 10 10

Tentoonstelling en vragenbus in Post Plaza, Korenmarkt. Tentoonstelling en maquette in de Dienst Toerisme Gent, 9u30-18u30 (Raadskelder, Botermarkt, Belfort). Vanaf 15 juni tot eind juli zal in het Stadhuis een maquette staan, aangepast voor gebruik door personen met een handicap.