U bevindt zich > home > Het standpunt van vzw Reizigersbond rond de Mobiliteitsvisie 2020 van De Lijn NL   FR   EN
 

Standpunt van vzw Reizigersbond rond “Mobiliteitsvisie 2020” van De Lijn.

Foto - Een voorbeeld uit Montpellier waar de tram is gaan rijden in een terug leefbare en aangepaste stad, een tram die zeer goed toegankelijk is

Een voorbeeld uit Montpellier waar de tram is gaan rijden in een terug leefbare en aangepaste stad, een tram die zeer goed toegankelijk is.

Zal De Lijn slagen in haar ambitie om een volledig openbaarvervoerssysteem uit te bouwen tegen 2020 ?

De Vlaamse Reizigersbond is erg opgezet met de aandacht die De Lijn besteedt aan de ontwikkeling van het openbaar vervoer op langere termijn.

Met haar rapport “Mobiliteitsvisie De Lijn 2020”, zet het Vlaamse openbaarvervoerbedrijf een nieuwe stap in de uitbouw van vervoer dat zo goed mogelijk op de behoeften van de burgers inspeelt. 

Eerst werd onder de noemer “basismobiliteit” het ontsluitende vervoernet, dat dicht bij de mensen thuis passeert, uitgebreid; en dit op basis van aanbodsnormen. Dank zij deze normen worden alle bewoners die in vergelijkbare gebieden wonen ook op een gelijkwaardige manier bediend.  Of je nu in de regionale stad Oostende of in de regionale stad Hasselt woont, je kunt genieten van een vergelijkbaar stedelijk vervoer. En wie op het platteland woont in een woonzone, heeft eender waar in Vlaanderen recht op dezelfde busdiensten.

Nu de onderste laag van het openbaarvervoersysteem zowat afgewerkt is - de “basismobiliteit” is uitgevoerd – wordt het “netmanagement” aangepakt.

Onder deze noemer zal een netwerk van meer verbindende lijnen op punt gesteld worden, zodat gans Vlaanderen na verloop van tijd over een systematisch in de ruimte gespreid en een hiërarchisch opgebouwd vervoersnetwerk zal beschikken.

Het nieuwe rapport, dat op 21 april 2009 op een studiedag in Leuven voorgesteld werd, geeft een totaal beeld op de lijnen die nog moeten tot stand gebracht worden om tot het gewenste kwaliteitsvolle volledige vervoerssysteem te komen.

De uitvoering van dit ambitieuze plan zal heelwat belastinggeld vergen.

Het spreekt vanzelf dat Vlaanderen zuinig met het gemeenschapsgeld moet omspringen en dat er moet over gewaakt worden dat het geld dat aan het openbaar vervoer besteed wordt ook voldoende dienstverlening creëert. 

De Reizigersbond is er stellig van overtuigd dat de zware investering in deze grote stap voorwaarts verantwoord is.  Goed openbaar vervoer zal Vlaanderen trouwens helpen in het bereiken van zijn doel om tot de best presterende regio’s van Europa te behoren.

Vlaanderen zal met het beoogde vervoerssysteem een aantal belangrijke doelstellingen kunnen realiseren :

  • bijna iedereen zal zijn verplaatsingsbehoeften kunnen invullen met behulp van toegankelijk openbaar vervoer, hierdoor zal de vervoerarmoede als sociaal probleem verder teruggedrongen worden;
  • naast de andere vervoerssystemen zal het openbaar vervoer een volwaardig alternatief zijn, wie oververzadigde wegen of schaarse parkeermogelijkheden wil vermijden, zal steeds kunnen overstappen op een alternatief;
  • om verkeersleefbaarheid en -veiligheid in dichtbevolkte zones optimaal te vrijwaren, zal het beleid gemakkelijker het autoverkeer kunnen beheersen, want de bereikbaarheid zal steeds gegarandeerd worden door het alomtegenwoordige openbaar vervoer;
  • een volledig systeem voor openbaar vervoer zal er ook voor zorgen dat het op alle mogelijke verplaatsingsbehoeften kan inspelen, of het nu gaat om de dagelijkse woon-werkverplaatsing of om het wekelijkse winkelen in het stadscentrum of om een occasioneel bezoek of om ….

Daarenboven mag verwacht worden dat bij de aankoop van trammaterieel innovaties voorzien worden die inspelen op het beperken van energieverbruik, op het beperken van lawaaihinder en op het verhogen van verkeersveiligheid
En gebruiksvriendelijk materieel moet natuurlijk halteren op goed toegankelijke haltes.
Moderne auditieve en visuele communicatie mag evenmin vergeten worden, net zo min als vlotte betaalsystemen die het oponthoud op de haltes zo weinig mogelijk verlengen.

Meer informatie over de Mobiliteitsvisie De Lijn 2020 is beschikbaar op:
http://www.delijn.be/mobiliteitsvisie2020/homepage.htm?ComponentId=8205&SourcePageId=4901