U bevindt zich > home > werkgroep toegankelijkheid > hoorbare haltebel NL   FR   EN
 

DE LIJN BELOOFT REBO HOORBARE HALTEBEL IN ALLE BUSSEN

Werd de volgende halte reeds aangevraagd of nog niet? REBO vzw ontving klachten over het niet kunnen horen van de haltebel, o.m. in de nieuwe en voor het overige comfortabele Mercedesbussen op lijnen 23 en 32 in Antwerpen en op lijn 8 in Gent. Op deze lijnen rijden privé-exploitanten De Polder (Veolia) respectievelijk Ferry Cars in opdracht van De Lijn. Wanneer via de drukknop de volgende halte wordt aangevraagd, gaat een "getuigelamp" met tekst "halte" of "stop" branden. Voor reizigers die niet (goed) kunnen zien, vormt het horen van de haltebel een waardevolle informatie, daar aan de meeste halten nog slechts "op verzoek" wordt gestopt.

De Polder liet REBO weten dat de bussen werden geleverd conform het bestek: dit is het programma van eisen ("lastenboek") dat De Lijn én de privé-exploitanten hanteren bij het bestellen van nieuwe bussen. Nazicht van dit bestek wees uit dat de haltebel alleen voor de busbestuurder hoorbaar moet zijn, niet voor de busreizigers. In een tram moet de haltebel wél overal hoorbaar zijn.

REBO wees op dit verschil en op de klachten van busreizigers. De Lijn reageerde gunstig:

U heeft er ons op attent gemaakt dat een haltebel geplaatst bij de buschauffeur niet steeds hoorbaar is in de reizigersruimte. Wij zullen deze eis bijgevolg ook explicieter formuleren, zowel in de bestekken voor de bussen van de regie als in de bestekken voor de bussen van de exploitanten. Er zal geëist worden dat de haltebel duidelijk hoorbaar is in de gehele reizigersruimte, ook tijdens het rijden van de bus met reizigers. Desnoods dient de constructeur daarvoor bijkomende haltebellen te plaatsen in de reizigersruimte.

De Lijn belooft ook nader onderzoek.

De verschillende geluidsbronnen voor bus en tram zullen nader onderzocht worden. Enerzijds is een zoemer op een tram duidelijker wegens het belsignaal dat bij een tram ook in het verkeer gebruikt wordt (in plaats van de claxon) en is een bel duidelijker hoorbaar dan een zoemer op een bus met draaiende motor. Anderzijds is het voor de reizigers het duidelijkst indien de auditieve signalisatie op beide voertuigtypes zo weinig mogelijk verschilt. Het resultaat van dit onderzoek zal in een latere fase in de bestekken worden opgenomen.

Waarvoor dank aan De Lijn!