U bevindt zich > home > werkgroep toegankelijkheid > Speciale info rond MOBIB-kaart van de MIVB voor de visuele gehandicapten NL   FR   EN
 

Originele mail van M.I.V.B./S.T.I.B. :

Mijnheer, Mevrouw,

We zijn zo vrij u deze mail te zenden om u te melden dat onze vervoermaatschappij onlangs overgeschakeld is naar een nieuwe telebiljettiek.

Dit systeem bestaat erin dat onze reizigers gebruik maken van een chipkaart ( = MOBIB-kaart ) waarop contracten ( = vervoerbewijzen ) worden geladen. De magnetische vervoerbewijzen gaan binnenkort verdwijnen!

Bovendien gaan nieuwe reglementeringen inzake de toegang tot het vervoer eveneens doorgevoerd worden, zoals bijvoorbeeld de installatie van hekjes aan de ingangen van de metro, enz. Daardoor zal het enkel met de geladen en gevalideerde chipkaart MOBIB mogelijk zijn die hekjes te openen.

Met de "nationale verminderingskaart op het gemeenschappelijk vervoer" afgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid zal dat enkel binnen onze maatschappij NIET mogelijk zijn.

Bijgevolg, en om zo vlug mogelijk de MOBIB-kaarten te produceren voor de visueel gehandicapten, die van uw instelling afhangen en die er belangstelling voor hebben, stellen we u voor ons in een eerste fase een gekwantificeerde raming toe te zenden van de personen, die deze kaart zouden kunnen aanvragen, en we zullen u vervolgens laten weten hoe te werk gegaan moet worden voor de volgende etappes ( een formulier invullen, specifieke documenten bij het formulier voegen, betaling van de waarborg via overschrijving, toezending van de MOBIB-kaarten, enz. )

Wij preciseren graag dat enkel de waarborg van de MOBIB-chipkaart betaald moet worden, te weten 5 EUR. Het op die kaart geladen contract zal volledig gratis zijn!

We staan uiteraard ter uwer beschikking voor bijkomende inlichtingen en danken u bij voorbaat voor uw snelle reactie en uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,

Yasmina Bouchouicha

S.T.I.B./M.I.V.B. - Back Office

02/515.20.76

bouchouichay@stib.irisnet.be